V ČLOVĚKU V TÍSNI PRÝ PARTNERSKÉ VZTAHY JEN KVETOU
Od našeho tajného zdroje.

Ano, je tomu tak. Člověk v tísni, naše největší humanitární organizace, je známá především rozsahem svých obecně prospěšných aktivit, ale jiný aspekt jejího působení zatím zůstává veřejnosti povětšinou a neprávem skryt! A je nutno zdůraznit, že Člověk v tísni také dělá, co může, aby své zaměstnance v této věci maximálně podpořil. A v čem tkví trik, že se lidé v této organizaci tak snadno a rádi dávají dohromady nejen po pracovní ale i po osobní stránce? Především je to maximální doba strávená v práci – nejen při řešení pracovních úkolů ale i při dalších, tak zvaně volnočasových aktivitách. Zaměstnanci ČvT spolu nejen pracují, ale i vyrážejí za zábavou, na výlety apod. Ideální jsou v tomto ohledu četná výjezdní zasedání, team-building či festival Jeden svět. Přiložený graf napovídá, že i v minulosti byla křivka „vztahovosti“ v tísni poměrně vysoká, že však s přibývajícím počtem zaměstnanců, a z toho zřejmě vyplývající vyšší šíří výběru, tato neustále stoupá. Srovnejte s křivkou již tak zvyšující se zaměstnanosti. Naše sledování jsou v tomto ohledu na začátku, slibujeme však, že se k tomuto tématu budeme periodicky a pravidelně vracet!

křivka vztahovosti v Člověku v tísni /podle tzv. love and aid indexu x/y2, kdy x je počet zaměstnanců, y počet párů, na druhou – předpokládáme, že i „v tísni“ pár znamená zpravidla dva.../

Vladimír z Lásky

                             

Osvětový spolek Nesouhlas!