PREAMBULE CHARTY OSN

We the peoples of the united nations determined

 • to save succeeding generations from the sourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and
 • to reafirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nation large and small, and
 • to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of interantional law can be maintained, and
 • to promote social progress and better standards of life in larger freedom.

And for these ends

 • to practise tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and
 • to unite our strength to maintain international peace and security, and
 • to ensure, by the acceptance of principles and the institutions of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and
 • to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples.

PŘEKLAD DO ČESKÉHO JAZYKA:

My určití lidé určitých národů determinujeme

 • nezmeškat úspěšné generace z potrestané války, kteří dvakrát v našem životním čase přinesli nevyřčenou lítost k lidstvu a
 • znovu ujistit upřímnost v podstatné lidské vhodnosti, ve vysoký úřad a zásluhu lidské postavy ve vyrovnané vhodnosti osoby a ženy a lidů velkohubých a jemných a
 • usadit postavení, pod kterým správnost a ohled pro břemeno noří se z lahůdek a opačné prameny světového právního stavu smí být hájeny a
 • federovat družný růst a větší podstavce životnosti v objemné rozpustilosti

a pro tyto konce

 • procvičit úchylku a bytí na živu zároveň v pořádku s jedním jiným jako užiteční bližní a
 • splynout naši pevnost k vydržování světové pohody a zástavy a
 • ochránit naši pevnost k vydržování světové pohody a zástavy a
 • ochránit akceptovanou směnkou poučky a zvyklosti systematičnosti, kéž odjištěná přesvědčivost má nebýt obnošená, spořit v určité obhroublé důležitosti a
 • zaměstnat světové soukolí pro povýšení určité výhodné a družné zálohy veškerého zalidnění.

Překlad: Kamen Greška, MSc

                             

Osvětový spolek Nesouhlas!