KADÉ CHIM?

   Vážení a milí čtenáři, to mne tedy opravdu zajímalo, s jakým očekáváním se nyní pouštíte do čtení článku s názvem „Kadé chim?“. Ruku na srdce, zamyslete se upřímně nad tím, co jste čekali. Možná si myslíte, že se bude jednat o nějakou zajímavou reportáž z výpravy do Asie či Afriky. Nebo o sondu do duší našich romských spoluobčanů. Nepříliš nápaditý čtenář očekává dozajista reklamu na nějaký nový arabský pokrm. Zkrátka, všichni se patrně domníváte, že „Kadé chim“ je určitý cizokrajný výraz, jehož pravý význam vám budeš v průběhu článku objasněn; a že přečtením tohoto sloupku si buďto rozšíříte obzory anebo se alespoň trochu pobavíte. Všechny vás však musím zklamat, neboť jste se nikdo netrefil. Problém stojí úplně někde jinde.
   Hlavním účelem tohoto článku bylo především vyplnit prostor. Při „lámání“ (doufám, že se opět neurazí Mahátmá Č. Čikita) nového čísla Nesouhlasu totiž náš grafik s hrůzou zjistil, že dole na první straně zbývá prázdné místo, přičemž všechny došlé příspěvky již byly umístěny. Jal jsem se tedy – v zájmu standardního vzhledu našeho orgánu – vzít na sebe tak neuvěřitelně tíživou odpovědnost a napsat adekvátně dlouhý článek, který by přesně pokryl rozsah prázdného pole. „Proč ale Kadé chim?“, ptáte se možná netrpělivě. Inu, šlo mi právě o to – jak jsem zmínil na začátku – rozpoutat vaši zvědavost a udržet vás ve střehu až do samého konce této stránky. Jedná se o hojně používanou metodu většiny středoevropských tiskovin, Nesouhlas nevyjímaje. Jako příklad mohou posloužit třeba tyto články: 1) Doohan a další padali, ale Huleš bodoval, in: MF Dnes, 15.6.1997; 2) W Ruszku umrzseľ motoriszta, in: Sztetinske nowiny, 13.4.1997; 3) Jak to viděli Greenhorni…, in: Izvěsti, nulté číslo, 1998; 4) Gyöjeer István znökriyl dohány dohány, in Frösteen Ybööz, 3.1.1998; 5) Kto pozrel ťavu?, in SME, 20.11.1998… A takto bychom mohli pokračovat dál a dál, avšak nezbývá nám již mnoho místa. Nicméně, mimochodem, velmi mne překvapuje, že stále ještě čtete tento článek, i přesto, že se již v minulém odstavci dozvěděli, že jeho význam je co do obsahu, nikoli rozsahu! – nepříliš přínosný (nenaplňuje přece ani jedno z vašich očekávání). Skutečnost, že jste dočetli až sem je pro mne významným a uspokojivým signálem, že jste lidé zvídaví a nenechaví (možná byste se přece jen chtěli dozvědět o Kadé chim, není-liž pravda?); a hlavně mne naplňuje ohromným potěšením, neboť dokazuje, že článek splnil – k obecné spokojenosti – svůj účel. Jsme na konci, přátelé, nyní můžete směle otočit stránku. Velmi vám děkuji za pozornost a… … …. . ještě nám zbývá trochu místa……………………………………..KADÉ CHIM!

Pan Čocháči

                             

Osvětový spolek Nesouhlas!